Budownictwo

Jak wybrać pompę ciepła?

pompa ciepła Kraków

Działanie pomp ciepła jest dość proste, ponieważ pobierają one energię z otaczającego nas środowiska naturalnego: wody, ziemi lub powietrza, a następnie transportują ją do wnętrza domów lub obiektów, które chcemy ogrzać. Należy jednak wspomnieć, że mają one również zdolność do pracy w odwrotnym kierunku, odbierając ciepło z wnętrza do zewnątrz obudowy, czyli chłodząc ją. Podczas procesu pracy zmniejsza się również emisja CO2 w porównaniu z innymi technologiami, takimi jak m.in. kotły kondensacyjne, gazowe czy olejowe.

Cykl pracy pompy ciepła

W cyklu pracy pompy ciepła wyróżniamy procesy takie jak:

  • sprężanie: Sprężarka przekształca energię elektryczną w ciepło i przekazuje je do czynnika chłodniczego w celu podniesienia jego ciśnienia i temperatury.
  • kondensacja: Czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu gazowego do stanu ciekłego przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje swoje ciepło gorącemu źródłu, a podczas ochładzania zachodzi reakcja egzotermiczna.
  • rozprężanie: Płyn przechodzi przez urządzenie, które generuje utratę ładunku: następuje zmniejszenie ciśnienia, co obniża temperaturę.
    parowanie: Dochodzi do absorpcji ciepła i i rozpoczyna się pierwszy cykl.

Rodzaje pomp ciepła: opcje dostępne na rynku

Koncepcja pompy ciepła zmieniła się, ewoluowała i rozszerzyła swój sposób pobierania i oddawania energii. W zależności od źródła wykorzystanej możemy rozróżnić następujące instalacje:

Pompa ciepła typu powietrze-powietrze

Niewątpliwie jest to najbardziej znany typ pompy ciepła, który wszyscy znamy: pobiera powietrze i ogrzewa je. Jest to klimatyzacja w formie ogrzewania. Jednak nie ma opcji wykorzystania tego typu instalacji w celu ogrzewania domu lub do ciepłej wody.

System ten jest najbardziej rozpowszechniony, w szczególności w gorących krajach śródziemnomorskich i od początku swojego istnienia stanowił ekonomiczną opcję instalacyjną dla klimatyzacji domów. Obecnie jest to coraz mniej popularna opcja z uwagi na ograniczenia w zakresie obsługi ciepłej wody.

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda to efekt pracy nad rozwojem i unowocześnieniem klimatyzacji wspomaganej energią aerotermalną. Co tyczy się samego działania: taki rodzaj pompy ciepła pobiera energię ze środowiska zewnętrznego i przekazuje ją do obiegu grzewczego lub chłodniczego wody, który zarządza ogrzewaniem lub chłodzeniem wnętrza domu.

Ten typ pompy ciepła zalecany jest do ogrzewania podłogowego lub sufitowego. Może być również stosowany z grzejnikami, klimakonwektorami oraz nowymi lub wcześniej zainstalowanymi splitami klimatyzacyjnymi. Są one bardzo wydajne i mogą zagwarantować oszczędności nawet do 70% i, chociaż ich koszt jest wysoki, są coraz częściej wybierane ze względu na szybką amortyzację wymaganej inwestycji.

Pompy ciepła typu woda-woda

Ten typ pompy ciepła pobiera energię cieplną z warstw wodonośnych, mórz lub rzek poprzez obiegi hydrauliczne i wykorzystuje ją do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Są to bardziej skomplikowane i trudno dostępne instalacje.

Instalacje geotermalne

Uzyskują one ciepło z podłoża za pomocą obiegu umieszczonego w ziemi i systemu geotermalnego, który transportuje uzyskaną energię do wnętrza domu i ogrzewa środowisko oraz ciepłą wodę użytkową. Tego typu instalacje wymagają wykonania odwiertów. Po zainstalowaniu jednak nie musimy się w żaden sposób martwić o ich konserwację lub o potencjalne koszty utrzymania.

Pompy ciepła ziemia-grunt

Podobnie jak pompy wody gruntowej są one geotermalne i wykorzystują energię pozyskiwaną z ziemi do ogrzewania otoczenia poprzez klimatyzację. Bez wątpienia jest to dobry dowód na to, że klimatyzacja, jaką znaliśmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu ewoluowała, a nowe technologie pozwalają na uzyskanie tańszej i bardziej wydajnej energii.

Doskonałej jakości pompy ciepła znaleźć można w partnerskim salonie producenta pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych – Salon Daikin w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *