Usługi dla nieruchomości

Administrator budynku – co należy do jego obowiązków?

administrator budynków

Administrator budynku to bardzo ważne stanowisko, a osoba je obejmująca odpowiada za wszelkie działania związane z funkcjonowaniem danego obiektu.

To właśnie administrator budynku sprawuje nad nim dozór w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszy komfort dla jego mieszkańców.

W sytuacji, gdy mieszkańcy mają jakiś problem lub chcą złożyć skargę, kierują się w tej sprawie właśnie do administratora budynku, który zajmuje się takimi sprawami. Administrator budynku jest niezbędną osobą, w celu prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz całej wspólnoty mieszkaniowej, która ją zamieszkuje. Kim dokładnie jest administrator budynku, jakie są jego obowiązki, ile zarabia i kto go zatrudnia?

Kim jest administrator budynku i kto go zatrudnia?

Administrator budynku to osoba sprawująca opiekę nad całym budynkiem oraz jego mieszkańcami. Zajmuje się realizacją ważnych spraw, z którymi zwracają się do niego mieszkańcy, a także kontrolowaniem aktualnej sytuacji w całym budynku.

Administratora budynku zatrudnia Zarząd Wspólnoty lub Zarządca na podstawie umowy, w której uwzględnione są wszystkie jego obowiązki w stosunku do mieszkańców oraz samego budynku. Osoba obejmująca to stanowisko nie musi posiadać żadnego specjalistycznego wykształcenia w tym kierunku. Jednak bez wątpienia wiedza z zakresu prawa budowlanego, czy przepisów administrowania obiektami będzie jak najbardziej przydatna.

administrator budynku

Obowiązki administratora budynku

Administrator ma sporo obowiązków, zarówno w stosunku do mieszkańców, jak i samego budynku. To właśnie administrator nadzoruje budynek lub całe osiedle mieszkaniowe i reaguje w sytuacjach, które tego wymagają. Do obowiązków administratora budynku należą:

  • Nadzór techniczny nad budynkiem – egzekwowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju usterek z tytułu rękojmi i gwarancji, kontrolowanie części wspólnych budynku oraz instalacji ciepłej wody, elektrycznej, gazowej, domofonów, systemów przeciwpożarowych, antywłamaniowych i innych tego typu rozwiązań, zapewnienie okresowych przeglądów nieruchomości, prowadzenie dokumentacji technicznej, Książki Obiektu Budowlanego, a także ewidencji awarii i napraw.
  • Obsługa finansowa – kontrolowanie i rozliczanie płatności za lokale, dokonywanie płatności dostawcą różnego rodzaju usług, z których korzysta budynek, rozliczanie zaliczek od mieszkańców w zakresie dostawy ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków, oraz kontrolowanie remontów pod względem finansowym.
  • Współpraca z Zarządem lub Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej – reprezentowanie wspólnoty przed różnego rodzaju organami, wspieranie zarządu w jego obowiązkach.
  • Obsługa eksploatacyjna – nadzór nad dostawą usług komunalnych takich jak woda, gaz, ciepło, prąd czy wywóz śmieci, prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników oraz kontrola stanu prawnego i faktycznego wszystkich lokali i części wspólnych w budynku.
  • Zebrania wspólnoty – zwoływanie zebrań wspólnoty na podstawie decyzji wystawionej przez Zarząd, zapewnienie lokalu, który będzie miejscem spotkania, zawiadomienie właścicieli lokali o ustalonym miejscu, terminie i celu spotkania, prowadzenie i protokołowanie zebrań, liczenie głosów w przypadku głosowań, a także poinformowanie wszystkich mieszkańców o podjętej decyzji w związku z głosowaniem w formie listu lub mailowo.
  • Obsługa prawna budynku – opracowywanie różnego rodzaju regulaminów, statusów czy też wzorów uchwał.
  • Obsługa mieszkańców

O obowiązkach i zadaniach administratora budynku decyduje Zarząd Wspólnoty, któremu bezpośrednio podlega administrator. Jego zadania i obowiązki są określone dokładnie w umowie, dlatego budynek może być zarządzany w sposób skuteczny i sumienny. Osoba będąca administratorem budynku, powinna posiadać umiejętność samoorganizacji, być rzetelna, sumienna, komunikatywna oraz zawsze na pierwszym miejscu stawiać dobro mieszkańców budynku.

Zarobki administratora budynku

Zarobki administratora budynku są bardzo różne i zależą głównie od wielkości obiektu, nad jakim sprawuje opiekę, ilości obowiązków, a także doświadczenia i stażu pracy. Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w styczniu 2021 roku, zarobek administratora budynku może wynosić 3250 zł – 6000 zł brutto. Oczywiście duże znaczenie ma tutaj doświadczenie na tym stanowisku. Przykładowo, administrator budynku Grudziądz, prawdopodobnie będzie miał wynagrodzenie oscylujące w ramach podanych kwot, ale jego dokładna wysokość będzie zależeć na przykład od osiedla, na którym wykonuje on swoją pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *