Atrakcyjne regiony

Zastój na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami. Najlepiej widać to na przykładzie okresowych wahań sprzedaży nieruchomości. W większości kupno nowego domu czy mieszkania uzależnione jest od wielu czynników, jednak największy wpływ tutaj ma cena. W okresach bardzo dużego popytu na nieruchomości i zmniejszonej podaży mamy do czynienia ze wzrostem wartości nieruchomości co automatycznie odstrasza potencjalnych nabywców od kupna. Z kolei niskie ceny na domy czy mieszkania zachęca inwestorów do kupna w celach zarobkowych. Cena nieruchomości nie jest więc stała i podlega różnym mechanizmom rynkowym?

key

Jaka jest na to rada? Najprostsza: kupować kiedy ceny są na najniższym możliwym poziomie a sprzedawać kiedy cena jest odpowiednio wysoka. Cały problem ogranicza się do stwierdzenia, który z tych momentów jest najbardziej odpowiedni. W większości nowe nieruchomości wypuszczane są na rynek podczas okresów zawyżonej wartości. Inaczej jest na rynku wtórnym, który przeprowadza transakcję bez względu na porę ekonomiczną. Warto zauważyć także wahania sezonowe: w sezonie letnim czy wiosennym odnotowywany jest wzrost ilości tansakcji a z kolei w zimie zauważamy spadek. To zupełnie naturalne.