Aktualności

Zarządzanie dostawami – jakie są najczęstsze problemy i jak ich unikać?

dostawa

Zarządzanie dostawami to działania wewnątrz i na zewnątrz firmy, obejmujące między innymi organizowanie procesu przepływu towarów i usług, gospodarowanie zasobami oraz rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Jakie są najczęstsze problemy w zakresie zarządzania dostawami? W jaki sposób można ich uniknąć? 

Najczęstsze problemy w zakresie zarządzania dostawami 

Do najczęstszych problemów w zakresie zarządzania dostawami zaliczają się brak dokładności, wzrost cen materiałów, zmienność popytu i podaży oraz ograniczona widoczność łańcucha dostaw. Występować mogą również problemy w relacjach z partnerami handlowymi. 

Brak dokładności

Brak dokładności w zarządzaniu dostawami może dotyczyć takich procesów, jak opis, obraz  i specyfikacja produktu, listy częściowe oraz uniwersalne kody części lub gotowych wyrobów. 

Posiadanie niedokładnych lub niekompletnych danych w globalnych łańcuchach dostaw prowadzi do wystąpienia licznych problemów. Uniemożliwia między innymi osiągnięcie przez przedsiębiorstwo efektywności oraz niezbędnego do zapewnienia sukcesu operacji z poziomu wydajności. 

Z powodu braku dokładności podmioty odpowiedzialne za zarządzanie dostawami mają trudności z zapewnieniem zarówno wysokiej jakości produktów, jak i pożądanego czasu realizacji usługi. 

Wzrost cen surowców i materiałów

Istotny problem w zakresie zarządzania dostawami stanowią wszystkie niezapowiedziane i nieprzewidywalne podwyżki cen surowców i materiałów. Mają one wpływ na koszt produkcji i dystrybucji. O tym, jak przedsiębiorstwo zareaguje w obliczu nagłego wzrostu cen surowców i materiałów na rynku, w dużej mierze decyduje posiadane przez nie zaplecze w postaci zgromadzonych rezerw

Zmienność popytu i podaży

Zmienność popytu i podaży wpływa na występowanie zakłóceń w łańcuchu dostaw. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której popyt jest znacznie większy od podaży. Nagłe zapotrzebowanie na większą ilość produktów może doprowadzić do znaczących utrudnień z zakresu zarządzania dostawami. Każde przedsiębiorstwo powinno być przygotowane na wahania popytu i podaży, nawet jeżeli źródło problemu leży poza zakresem jego wpływu. 

Ograniczona widoczność łańcucha dostaw

Problemem dla zarządzania dostawami, szczególnie w kontekście globalnych łańcuchów dostaw, jest ograniczenie poziomu widoczności. Skutkuje ono brakiem dokładności i komplikacją relacji z dostawcami. Ograniczona widoczność łańcucha dostaw sprawia, że nie są możliwe skuteczne prognozowanie ryzyka i optymalne zarządzanie zapasami. 

Problemy w relacjach z partnerami handlowymi 

Problemy w relacjach z partnerami handlowymi powstają zazwyczaj na skutek wystąpienia logistycznych barier komunikacyjnych, wykorzystania niekompatybilnej technologii oraz wysokiego poziomu presji. Zaburzają zaufanie między stronami i powodują zanik efektywności. Na skutek problemów w relacjach z partnerami handlowymi efektywne zarządzanie dostawami zostaje znacząco utrudnione. W skrajnych sytuacjach, gdy porozumienie i odbudowanie zaufania między stronami nie jest możliwe, może dojść do niezrealizowania umowy, a w efekcie do wystąpienia dodatkowych kosztów operacyjnych i finansowych. 

Czym mogą grozić problemy w zakresie zarządzania dostawami? 

Problemy w zakresie zarządzania dostawami grożą między innymi: 

 • wystąpieniem zakłóceń w przebiegu realizacji kontraktu, 
 • opóźnieniem dostawy, 
 • dostawą pod niewłaściwy adres, 
 • dostarczeniem nieodpowiedniej ilości towaru, 
 • obniżeniem jakości towaru, 
 • utratą zaufania klientów i interesariuszy.

Trudności tego typu prowadzą również często do przekroczenia przez firmę założonych kosztów logistycznych. 

dostawa

Jak uniknąć problemów w zarządzaniu dostawami? 

W celu uniknięcia problemów w zarządzaniu dostawami, warto wdrożyć system zarządzania łańcuchem dostaw. Obejmuje on przepływ towarów i usług wraz ze wszystkimi procesami polegającymi na przekształcaniu surowców w produkty końcowe. 

System ten usprawnia działalność przedsiębiorstwa, a przy tym sprzyja zdobywaniu zaufania klientów i prowadzi do zwiększenia konkurencyjności oraz polepszenia pozycji firmy na rynku. U podstaw efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw leżą: 

 • szybkość działań w realizacji procesów od momentu otrzymania zamówienia do uzyskania zapłaty za dostarczony produkt, 
 • harmonizowanie działalności kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw, umożliwiające redukcję poziomu zapasów i w efekcie zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, 
 • właściwy przepływ informacji pomiędzy ściśle współpracującymi jednostkami, 
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów surowców i materiałów, 
 • sprawny przepływ środków pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności, 
 • poznanie i realizowanie potrzeb w ramach poszczególnych ogniw łańcucha dostaw, 
 • rozpoznanie i uwzględnienie oczekiwań i wymagań wszystkich nabywców w łańcuchu dostaw. 

W unikaniu problemów w zarządzaniu dostawami i podniesieniu wydajności działań firmy w tym zakresie konieczne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, w tym doskonale rozwiniętego zaplecza informatycznego, bazującego na nowoczesnych programach i systemach operacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *