Obiekty handlowe

Powierzchnie pod budowę galerii

Duże miasta coraz częściej poszukują wolnych przestrzeni na rozwój ekonomiczny okolicy. Niestety sytuacja zwykle wygląda tak, że w centrach miast brak jest wolnej przestrzeni wymaganej do postawienia dużych obiektów handlowych, dlatego wyburzane są najmniej przydatne budynki: stare kamienice, opuszczone fabryki, zrujnowane urzędy lub magazyny. Galerie lub supermarkety wymagają co najmniej kilku hektarów wolnej przestrzeni, zarówno na poziomie 0 jak i pod ziemią. By można było rozpocząć budowę nierzadko trzeba zająć się wyburzaniem, a następnie wyrównaniem terenu przeznaczonego pod nowe obiekty.

Sky Window

Kiedy już galeria zostaje wzniesiona zaczyna się najlepszy czas dla firm zajmujących się obrotem nieruchomości. Pośredniczą one w odsprzedaży wolnych lokali lub ich wynajmie. Precyzyjne dane oraz profesjonalne mediacje między firmami, które chcą nabyć przestrzeń a biurami nieruchomości często przynoszą oczekiwany kompromis, ważne jest by nie zawyżyć niepotrzebnie ceny – może to spowodować brak chętnych nawet do wynajmu powierzchni, co sklasyfikuje wybudowany obiekt handlowy jako klapę.