Rynek Nieruchomości

Prawne działania adwokatów w sferze nieruchomości

prawo nieruchomości

Nieruchomości są jednym z tematów, który po dokładnym zweryfikowaniu rodzi wiele problemów, niejasności, nieprawidłowości oraz kłopotów. W celu sprawdzenia stanu prawnego danej nieruchomości dobrze jest wynająć adwokata, który zweryfikuje jak prawnie wygląda sprawa danego lokalu, obiektu czy działki.

Problemy adwokatów a rynek nieruchomości

Do najczęstszych problemów, z którymi można się spotkać analizują rynek nieruchomości, a które dotycząca świata prawa, z pewnością wyróżnić można:

  • nielegalne zasiedzenie w danym lokalu mieszkalnym
  • przemianowanie lokalu usługowego na lokal mieszkalny bądź na odwrót bez zgody
  • wybudowanie budynku na działce, która nie należy do osoby będącej w posiadaniu konkretnego obiektu
  • bezprawne przejęcie gruntów (tymi sprawami zajmuje się kancelaria Olechnowicz
  • sprzedaż gruntów po zawyżonych bądź zdecydowanie zaniżonych cenach
  • wynajęcie lokali bez odprowadzani należnych podatków
  • problemy z właścicielami danej nieruchomości
  • odzyskanie nieruchomości, która prawnie należy się innemu właścicielowi aniżeli temu, który obecnie się w niej znajduje

Jakie możliwości ma prawnik?prawo nieruchomości

Rynek nieruchomości jest bardzo szeroki i wymaga nieustannej kontroli ze strony prawników, zwłaszcza jeśli na tapecie znajdują się duże inwestycje, takie jak wybudowanie nowego obiektu, masowe przejęcie lokali czy wykorzystanie pustych lokali na działania niezgodne z założeniami, które opisane są w umowach. Zadaniem adwokatów w przypadku nieruchomości jest skontrolowanie jak w rzeczywistości wygląda stan rzeczy, na jakim etapie znajduje się dane przejęcie czy kontrola tego czy umowa sprzedaży/najmu/budowy/przekazania nieruchomości jest właściwa. Czasami odkryć można poważne machlojki, np. sprzedaż obiektów przemysłowych za bezcen urzędnikom miejskim, którzy następnie samodzielnie dokonują ich sprzedaży dużym inwestorom. Prawo w takim wypadku jasno określa, że są to działania nielegalne, gdyż każdy sprzedaż obiektów należących do miasta powinna odbywać się przy pomocy aukcji bądź przetargów. Dosyć problematyczne są także umowy dotyczące najmów np. mieszkań. Zdarza się tak, że osoba wynajmująca bezprawnie już po spisaniu umowy zmienia konkretne paragrafy lub podnosi czynsz, bez podania żadnych argumentów.

Adwokaci a praca z gruntami

Prawo nieruchomości zajmuje się wieloma innymi sprawami – częstym problemem bywają też nielegalne budowy, np. na działce, która nie należy do nas. Z takimi historiami możemy mieć do czynienia np. na wsiach, gdzie często część ziemi w okolicy domów gospodarzy należy do gminy, lecz z racji tego, że od lat nie jest wykorzystywana i nie jest nijak ogrodzona ludzie wykonują tam działalność, budują oraz generalnie w teorii – bezprawnie zajmują się nią. Odzyskanie danego gruntu w świetle prawa jest bardzo proste, aczkolwiek rzadko do tego dochodzi, gdyż inwestycje w miejscach zajętych przez mieszkańców są wykonywane rzadko. Na mapkach dostępnych w gminach można zauważyć, że niektóre tereny przeznaczone są pod zupełnie inny cel, aniżeli można to wywnioskować spoglądając na rzeczywistość. Adwokat współpracujący z klientem ma w takim wypadku stosunkowo łatwe zadanie – dowody czarno na białym wskazują kto jest zwycięzcom w takim sporze.