Budownictwo

Kto wykonuje okresowe przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane są niezwykle ważne, ponieważ wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania obiektu budowlanego. Warto także wiedzieć, że tego typu działania mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, którzy posiadają kompleksową wiedzę z zakresu budownictwa, ale także ochrony przeciwpożarowej, elektryki oraz instalacji wentylacyjnych. Często zdarza się, że za określenie stanu technicznego budynku odpowiedzialnych będzie kilka osób, które zajmować się będą analizą zupełnie innych elementów konstrukcyjnych. Odpowiedni poziom stanu technicznego obiektu budowlanego to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa.

Komu zlecić przegląd budowlany?

Okresowe przeglądy budowlane można zlecić głównie specjalistom z zakresu budownictwa, elektryki, wentylacji oraz kanalizacji. Osoby, które posiadają doświadczenie oraz ukończone kursy mogą przeprowadzać tego typu prace, kończąc je rozpisaniem profesjonalnego raportu budowlanego. Wykaz wszystkich specjalistów, którzy mogą przeprowadzać okresowe przeglądy techniczno-budowlane można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

Warto zlecać wykonywanie tego typu prac tylko wykwalifikowanym osobom posiadającym zarówno doświadczenie jak i wiedzę z zakresu głównie budownictwa. Osoby, które posiadają kwalifikacje konstrukcyjno-budowlane NIE SĄ upoważnione do przeprowadzenia kontroli wszystkich elementów budynku. Z tego względu warto decydować się na usługi profesjonalnych firm, które oferują szeroki zakres analizy, z wykorzystaniem profesjonalnej kadry pracowniczej, składającej się z doświadczonych specjalistów z zakresu budownictwa, elektryki, wentylacji oraz kanalizacji.

Okresowe przeglądy budowlane, a wymogi prawne

Prawo obowiązujące w Polsce z góry narzuca na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych przymus wykonywania okresowych przeglądów budowlanych. Powinny być one przeprowadzane w okresach rocznych oraz pięcioletnich, w zależności od stanu technicznego oraz wieku obiektu. Niedostosowanie się do obowiązujących norm oraz zasad odnośnie przeglądu może skutkować nałożeniem sankcji oraz kar przez inspektorat nadzoru budowlanego. Warto także pamiętać, iż tego typu działania mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, które posiadają na swoim koncie ukończone kursy oraz wiedzę z zakresu budownictwa.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym budynku, które powodują np. zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców, organy prawne mogą zażądać ekspertyzy dotyczącej realnego stanu technicznego budynku lub zażądać usunięcie wykrytych usterek pod przestrogą możliwości zamknięcia budynku do użytku publicznego. Niedokonanie tych zobowiązań jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, a jedną z konsekwencji może być nałożenie wysokich grzywien na osoby odpowiedzialne za stan techniczny budowli.

Kiedy wykonywać przeglądy budowlane?

Okresowe przeglądy budowalne określające stan techniczny i bezpieczeństwo obiektu powinny być wykonywane co najmniej raz do roku, lub dla starszych obiektów, co pięć lat.

W przypadku rocznych przeglądów – należy sprawdzać elementy konstrukcyjne budynku pod względem ich zużycia w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Pięcioletni przegląd dotyczy głównie elementów estetyki budynku oraz ich wpływu na otoczenie. Sprawdzane są także instalacje elektryczne, piorunochronne oraz ich izolacje. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż przeprowadzane regularnych analiz pozwala na zachowanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, który umożliwia jego bezpieczne użytkowanie przez wiele lat. Decydując się na przeprowadzenie przeglądu okresowego stanu technicznego budynku należy także wybierać wyłącznie profesjonalne osoby bądź firmy, zajmujące się tego typu usługami kompleksowo, ponieważ nie każda osoba może dokonać pełnej analizy budynku pod kątem działania wszelkich systemów oraz poprawności konstrukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *