Usługi dla nieruchomości

Jak prawidłowo wycenić wartość nieruchomości

rzeczoznawca majątkowy Legnica

Wiele osób, od czasu do czasu, spotyka się z koniecznością wyceny nieruchomości. Najczęściej jest to związane z poznaniem wartości mieszkania lub domu, który chcą sprzedać. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, przed zakupem mieszkania pragną poznać jego realną wartość by móc negocjować.

Nie wszyscy wiedzą, że wycenie można poddać nie tylko nieruchomości w postaci mieszkań lub domów. Możliwości jest o wiele więcej. Warto rozwinąć ten temat, nigdy nie wiadomo, kiedy zdobyta wiedza będzie przydatna. Może to nastąpić niespodziewanie.

Co trzeba wiedzieć o wycenie nieruchomości?

rzeczoznawca majątkowy legnicaJak już wiadomo wyceniać można nie tylko mieszkania i domy. Nie tylko też w celu poznania wartości. Możliwości jest znacznie więcej.

Wycenie podlegają takie nieruchomości jak:

  • Lokale użytkowe (usługowe, biura, magazyny, warsztaty, lokale handlowe)
  • Działki rolne, leśne, pod zabudowę
  • Maszyny i urządzenia, które są własnością firmy
  • Budynki przeznaczone pod rozbiórkę

Jest, więc możliwość dostosowania wyceny pod konkretne potrzeby jak na przykład sprzedaż mienia firmy.

Sama wycena ma też więcej funkcji niż tylko poznanie wartości nieruchomości dla kupna-sprzedaży. Może zostać wykonana w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej lub ubezpieczenia majątkowego. To jednak nadal nie wszystko. Wycenie można poddać przedsiębiorstwo lub spadek, by ustalić wysokość podatku. Widać, więc jak wiele zagadnień mieści się pod pojęciem wyceny nieruchomości.

Kto może dokonywać wyceny?

Wyceny nieruchomości może dokonywać tylko i wyłącznie rzeczoznawca majątkowy. Dostęp do tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Mogą go wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Nikt inny, pod groźbą więzienia albo grzywny.

Wycena nieruchomości przeprowadzana jest zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawcy, ale też przepisami prawa. Bezpieczeństwo usługi jest, więc zapewnione. Z łatwością da się uniknąć oszustów, z prostej przyczyny. Każdy, kto legalnie wykonuje ten zawód wpisany jest do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Rejestr jest przeznaczony do wglądu publicznego.

Do rzeczoznawcy majątkowego może zgłosić się każdy potrzebujący danej wyceny. Czasem udział rzeczoznawcy jest wymagany przez przepisy, na przykład w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

Wiadomo już wszystko

Teraz już wiadomo, że nieruchomości to nie tylko domu i mieszkanie. To też działki budowlane, rolne. Lokale innego typu jak handlowe, usługowe, magazyny, warsztaty. Wycena może być prowadzona dla różnych celów jak na przykład ustalenie podatku od spadku lub ubezpieczenia majątku.

Wyceny może dokonywać tylko zawodowy rzeczoznawca z odpowiednimi uprawnieniami. Można sprawdzić czy posiada takowe w ogólnodostępnym rejestrze. Rzeczoznawca ma obowiązek przeprowadzić rzetelną wycenę i zachować przy tym tajemnicę zawodową.