Osiedla Mieszkaniowe

Jak nie kupić kota w worku ubezpieczając mieszkanie?

Każdy właściciel nieruchomości, niezależnie czy chodzi o mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy też o dom, co roku powinien odnowić ubezpieczenie swoich czterech kątów. Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy, tak żeby dawała jak najszerszą ochroną ubezpieczeniową?

Klienci, którzy chcą ubezpieczyć mieszkanie nie mogą narzekać na brak ofert. Jednakże zbyt duża liczba polis dostępnych na polskim rynku nie sprawia, że wybór tej najbardziej odpowiedniej staje się łatwiejszy. Dzieje się tak tym bardziej, że zakup ubezpieczenia nieruchomości to decyzja bardzo ważna i właściciele nieruchomości nie powinni podejmować jej lekkomyślnie, kierując się jedynie wysokością składki. Oczywiście, na cenę także należy zwracać uwagę, ale znacznie ważniejsze są inne aspekty polisy. Czyli na jakie kwestie zwrócić uwagę przy zakupie polisy mieszkaniowej?

Ustal przedmiot ubezpieczenia

Klient musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce ubezpieczyć: tylko mieszkanie czy także jego wyposażenie? Stanowić to będzie przedmiot ubezpieczenia. Polisa na dom lub mieszkanie musi zawierać tzw. ochronę murów, czyli zabezpieczenie na wypadek pożaru lub zalania nieruchomości. To podstawowy zakres, którego wymagają chociażby banki udzielające kredytów hipotecznych. Warto jednak rozszerzyć przedmiot ubezpieczenia o wyposażenie nieruchomości (np. meble, sprzęt elektroniczny), które może zostać skradzione. Jeżeli polisa ma dotyczyć domu jednorodzinnego, konieczne będzie ustalenie, czy obejmuje też np. wolnostojący garaż, altanę w ogrodzie lub ogrodzenie. Zasięgnięcie wiedzy, które części składowe przedmiotu ubezpieczenia wchodzą w podstawowy zakres polisy, a za które trzeba dodatkowo zapłacić, to kolejny niezbędny krok.

 

Dowiedz się, jaki jest zakres ochrony

Kiedy właściciel mieszkania już wie, co chce ubezpieczyć, oraz wie, czy dana oferta daje mu taką możliwość w podstawowej lub rozszerzonej wersji polisy, musi ustalić zakres ochrony, czyli to, od czego będzie ubezpieczone mieszkanie. Częściowo wskazane zostało to już wcześniej, gdy mowa była o „ochronie murów” (od ognia i wody). Na tym etapie wyboru polisy trzeba sobie postawić pytanie, czy tego rodzaju bazowa polisa jest wystarczająca. Odpowiedź będzie w 90 procentach przypadków przecząca, a skoro tak, to klient musi wskazać, czy chce, aby jego mieszkanie było też chronione od innych zdarzeń losowych – huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu itd. W tym wypadku znów ważne jest sprawdzenie w jakich okolicznościach ubezpieczyciel będzie sobie rościć prawo do wyłączeń ochrony. Polisa chroni od zalania, jeśli jednak do niego doszło z winy właściciela mieszkania np. zapomniał zakręcić kran w kuchni, wtedy ubezpieczyciel może takiej szkody nie uznać. Z drugiej strony, klient powinien też dowiedzieć się, czy ubezpieczenie się od danego ryzyka obejmuje wszystkie szkody związane z jego wystąpieniem (np. czy w przypadku pożaru towarzystwo wypłaci odszkodowanie tylko za straty wyrządzone przez ogień, czy także za te, które wystąpiły na skutek akcji straży pożarnej).

Podobnie rzecz ma się w przypadku ochrony ubezpieczeniowej wyposażenia: czy polisa ma obejmować tylko kradzież mienia, czy też np. uszkodzenie sprzętu elektronicznego na skutek przepięć.

Wartość odtworzeniowa czy rzeczywista?

Klient powinien też sprawdzić jaki rodzaj ubezpieczenia wartości majątku zawiera polisa: odtworzeniowy (w przypadku kradzieży pięcioletnich mebli kwota odszkodowania będzie taka sama, jak ich cena w dniu zakupu), czy też rzeczywisty (odszkodowanie będzie pomniejszone o spadek wartości skradzionego mienia). W przypadku elektroniki lub urządzeń AGD dobrze jest sprawdzić jakie podlimity stosuje ubezpieczyciel, tj. maksymalne kwoty ubezpieczenia poszczególnych elementów wyposażenia nieruchomości. Podlimity oznaczają, że np. w przypadku kradzieży telewizora, za który ubezpieczony zapłacił w sklepie 5 tys. zł, jego ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie w wysokości 80 proc. tej kwoty.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Inna kwestia to sprawdzenie przed wykupieniem polisy zakresu elementów mienia, które będą chronione. W przeciwnym razie może się okazać, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty polisy po kradzieży obrazu z XIX wieku albo zabytkowej komody, bo w zakres ubezpieczenia nie wchodzą dzieła sztuki i antyki. Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze istota franszyzy ubezpieczeniowej, czyli procentowego lub kwotowego ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Jeżeli w polisie zapisana zostanie franszyza integralna, oznaczać to będzie, że ubezpieczyciel nie będzie pokrywać szkód, jeżeli strata będzie miała niewielką (ustaloną w umowie) wartość. Franszyza redukcyjna z kolei oznacza, że w przypadku mniejszej szkody odszkodowanie zostanie pomniejszone o pewną kwotę (udział własny klienta).

Przeczytaj OWU

Każda osoba zastanawiająca się nad wyborem polisy na mieszkanie powinna koniecznie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Dokument ten stanowi integralną część umowy ubezpieczeniowej, ale jest dostępny do wglądu klienta jeszcze przed złożeniem podpisu na polisie. Warto ten fakt wykorzystać, bo OWU nie tylko wskazuje na zakres wzajemnych praw i obowiązków ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Przede wszystkim OWU zawiera definicję pojęć stosowanych w polisie oraz określa zakres ubezpieczenia. Po przeczytaniu OWU klient przed zakupieniem polisy będzie dokładnie wiedział co i kiedy jest chronione, a w jakich warunkach i sytuacjach nie.

Pytaj o zniżki

Ubezpieczając dom lub mieszkanie można otrzymać dodatkowe zniżki od ubezpieczyciela. Najczęściej zniżki są oferowane jeśli mieszkanie czy dom posiadają drzwi antywłamaniowe, alarm, wzmocnione okna, domofon, dozór ze strony agencji ochronny.